Úvod / Introduction

cz

Narozen 1947 v Brně

1965-1970
studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (výtvarná teorie a výchova, český jazyk)

od r. 1990 pracuje jako pedagog v oboru grafika na PdF UP v Olomouci

r. 1993 se habilitoval v oboru grafika na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě

od r. 1995 vede grafické kurzy na letní akademii v Lucemburku.

Uspořádal více než 20 samostatných výstav v České republice a v cizině a od roku 1984 se účastní mezinárodních bienále a trienále grafiky a výstav na pozvání, např. Krakov, Ljubljana, Wakayama, Fredrikstad, Biella, Sapporo, Praha, Versailles, Graphica Atlantica na Islandu, Graphica Creativa ve Finsku atp.
Jeho práce byly více než patnáctkrát oceněny: 1984 - První cena a stříbrná plaketa na Mezinárodní soutěži v kresbě J. Miróa v Barceloně, 1988 - Cena katowického vojvodství na bienále v Krakově, 1990 - Grand prix na Mezinárodním bienále dřevorytu a dřevořezu v Banské Bystrici, 1996 - První cena na Bienále české grafiky v Ostravě, 1998 - Nákupní cena poroty na výstavě Linoryt dnes v Bietigheim-Bissingenu (Německo), 2000 - Cena na Gielniakově grafické soutěži v Jelení Hoře (Polsko),  2003 - Zvláštní uznání na Mezinárodním bienále grafiky v Liège (Belgie), 2009 - Cena v kategorii linoryt na Grafice roku 2008 v Praze aj.

Kromě volné grafiky se věnuje i grafickému designu a dalším aktivitám.

 

en

Born 1947 in Brno, Czech Republic

1965-1970 studied at the Philosophical Faculty of Palacký University
in Olomouc (Department of Visual Arts and Art Education).

Since 1990 he teaches printmaking at the Department of Art Education of the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc.

Since 1993 associated professor.

Since 1995 teaches printmaking at Summer Academy in Luxembourg.

He has organized more than 20 one-person-exhibitions in Czech Republic and abroad, since 1984 he participates in international biennales or triennales of prints and invitational exhibitions, such as Cracow, Ljubljana, Wakayama, Fredrikstad, Biella, Sapporo, Prague, Versailles, Graphica Atlantica in Iceland, Graphica Creativa in Finland, Liège in Belgium etc.
More than fifteen times awarded: 1984 - First Prize at Joan Miro International Drawing Prize Competition, Barcelona, 1988 - Prize of the President of Katowice at Crakow Print Biennale, 1990 - Grand Prix at the Biennale of woodcut and woodengraving in Banska Bystrica, Slovakia, 1996 - First Prize at the Biennale of Czech Prints in Ostrava, 1998 - Jury Purchasing Award at Linocut Today in Bietigheim-Bissingen, 2000 - Prize at Gielniak's Graphic Competition, Jelenia Gora, Poland, 2003 - Distinction at the Print Biennale in Liege, Belgium, 2009 - Prize at the Competition Print of the Year 2008 etc.

In addition to printmaking he works also in graphic design.