RANÁ TVORBA / EARLY WORKS / 1969–1982

TEXT KURÁTORA

Alena Nádvorníková: Text skládačky k výstavě v Kabinetu grafiky v Olomouci, 1975–1976