Úvod / Introduction

Ondřej Michálek se narodil 18. 12. 1947 v Brně. V letech 1965–1970 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na Katedře výtvarné teorie a výchovy (v kombinaci s oborem český jazyk a literatura).

Vystřídal několik zaměstnání; byl krátce pomocným dělníkem v Moravských tiskařských závodech v Olomouci, vedoucím propagace ve výstavnické organizaci Flora Olomouc, později výtvarníkem propagace v téže organizaci. Po krátkém působení v Armádním filmu v Praze jako výtvarník trikového oddělení se vrátil do Flory Olomouc a od roku 1979 působil jako výtvarník „na volné noze“. V roce 1990 přijal nabídku učit grafiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí dodnes.

Od roku 1984 se účastní mezinárodních a tuzemských výstav grafiky, na nichž získal více než dvacet cen a čestných uznání. Jeho práce najdeme ve sbírkách mnoha nejen českých a slovenských, ale i evropských a zaoceánských muzeí a galerií umění. Žije a pracuje v Olomouci.

Ondrej Michalek, print artist, draughtsman, graphic designer and art teacher, was born 18 December 1947 in Brno, Czech Republic. He studied from 1965–1970 at the Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc (Art Theory and Education, Czech Language and Literature).

He´s held a number of jobs: he was a printer´s assistant at the Moravian Printers in Olomouc, he was the advertising director for the Flora Olomouc Exhibition Halls, and later he was the artist of the advertising for the same. After a short time in special effects at the Army Film studios in Prague, he returned to Flora Olomouc and since 1979 he has been a free-lance artist. In 1990 he accepted an offer to teach printmaking at the Faculty of Education at Palacký University Olomouc, where he remains to this day.

He has participated in many international and national print exhibitions; he was awarded more than twenty prizes and mentions. His works are in the collections of many Czech, European and overseas galleries and museums.