MAGIE OTISKU. GRAFICKÉ TECHNIKY A TECHNOLOGIE TISKU

Magie otisku. Grafické techniky a technologie tisku
Barrister & Principal, Brno, 2016
Vysoké učení technické v Brně – nakladatelství VUTIUM, 2016
ISBN 978-80-7485-098-1 (Barrister & Principal)
ISBN 978-80-214-5342-5 (Vysoké učení technické v Brně)
275 stran, formát 24 × 28 cm