RANÁ TVORBA / EARLY WORKS / 1969–1982 + TEXT KURÁTORA / CURATOR´S TEXT

TEXT KURÁTORA

Alena Nádvorníková: Text skládačky k výstavě v Kabinetu grafiky v Olomouci, 1975–1976